تاریخ : سه شنبه 12 اسفند - فارسی | En
هسته گزینش

مدیر هسته گزینش کارکنان :

حجت الاسلام دکتر اسماعیل اسلامی
 

اعضای هسته گزینش :

دکتر سید حمزه حسینی

مهندس محمد زمان نکاحی

مهندس علی اکبر تازیکه بالا جلینی